למה דווקא לבחור בנו?

לוגו חברת הראל
הפניקס לוגו
מנורה מבטחים לוגו
כלל ביטוח לוגו
קבלה ללא הצהרת בריאות
ניתן לרכוש לבד (ללא חובה לרכוש פוליסת בסיס בחברה)
שירות פינוי באמבולנס
שירות טיפולים קוסמטיים
אביזרים אורתופדים כתוצאה מתאונה
מימוש זכויות רפואיות
התייעצות עם רופאים מומחים
בדיקות אבחנתיות
רפואה מונעת
בדיקות סקר
בדיקות הריון
בדיקות גנטיות להריון